Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” Arad, Filiala Baia Mare,

acordă facilităţi:

  • absolvenţilor de liceu cu media la bacalureat cuprinsă între 8,50-10;
  • elevilor care provin din aceeaşi familie;
  • elevilor care provin de la casele de copii sau orfanii de ambii părinţi, care nu realizează venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 de ani;
  • elevilor cu handicap de grad I care nu depăşesc vârsta de 20 de ani;
  • elevilor înscrişi în anul I care sunt şefi de promoţie 2016;
  • elevilor olimpici care au obţinut locurile I-III la olimpiadele naţionale sau internaţionale;
  • elevilor care urmează două specializări concomitent: una în cadrul universităţii, iar cea de a doua în cadrul Şcolii Postliceale;
  • eşalonarea plăţii taxei de şcolarizare în rate lunare.

Informaţii suplimentare la Centrul permanent de informare şi înscriere:

Baia Mare, str. Culturii, nr. 5

Telefon: 0262-213302; 0262-215720; 0744-786348