GraEficul de desfășurare a examenelor de certificare

a calificării profesionale a absolvenților din învățământul postliceal

în anul școlar 2016-2017

 

1. Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical de farmacie”, sesiunea iulie:  

– Înscrierea candidaţilor: 3 – 7 iulie 2017;

– Desfăşurarea probei practice: 10 – 11 iulie 2017;

– Desfăşurarea probei scrise: 12 iulie 2017;

– Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 13 iulie 2017;

– Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 14 iulie 2017;

– Susţinerea proiectului: 17 – 18 iulie 2017;

– Afişarea rezultatelor finale: 19 iulie 2017.

———————————————————————————————————————————————————————————————

2. Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august:

– Înscrierea candidaţilor: 7 – 11 august 2017;

– Desfăşurarea probei practice: 16 – 17 august 2017;

– Desfăşurarea probei scrise: 18 august 2017;

– Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 21 august 2017;

– Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 21 august 2017;

– Susţinerea proiectului: 22 – 23 august 2017;

– Afişarea rezultatelor finale: 24 august 2017.