Evaluarea cunoștințelor la disciplina

Utilizarea calculatorului și tehnologia informațiilor

Testul 1

Testul conține întrebări referitoare la Componentele unui calculator şi modul de funcţionare al acestuia.

Testul 2

Testul conține întrebări referitoare la SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS:
2.1. Noţiuni introductive
2.2. Obiecte Windows
2.3. Aplicaţia control panel
2.4. programul notepad
2.5. Programul paint
.