Suporturi de curs pentru specializarea cursuri AMG 2

Asistent Medical Generalist

An III

 1. Managementul proiectelor de sănătate
 2. Calitatea serviciilor de nursing
 3. Deontologie şi etică profesională
 4. Psihologie medicală
 5. Pedagogie
 6. Cercetare în nursing
 7. Ginecologie şi nursing în ginecologie
 8. Obstretică şi nursing în obstretică
 9. Puericultură, pediatrie şi nursing specific
 10. Neurologie şi nursing în neurologie
 11. Psihiatrie şi nursing în psihiatrie
 12. Anestezie – terapie intensivă şi nursing specific
 13. Conduită în urgenţe medico-chirugicale
 14. Gerontologie, geriatrie şi nursing specific
 15. Oncologie şi nursing în oncologie
 16. Îngrijiri paliative ;
 17. Nursing comunitar
 18. Îngrijiri la domiciliu