Suporturi de curs pentru specializarea images2

Asistent Medical de Farmacie

 

An I

 1. Comunicare profesională
 2. Elemente de botanică
 3. Noţiuni de anatomie şi fiziologie umană
 4. Noţiuni de virusologie, bacteriologie şi parazitologie
 5. Propedeutica farmaceutică şi operaţii generale în practica farmaceutică
 6. Noţiuni de semiologie medicală
 7. Farmacognozie generală
 8. Forme farmaceutice ca sisteme disperse, omogene
 9. Chimia compuşilor anorganici farmaceutici
 10. Elemente de organizare sanitară şi farmaceutică
 11. Farmacologie generală