Admiterea la Şcoala Postliceală “Vasile Goldiş” Arad,

Filiala Baia Mare pentru anul şcolar 2017-2018

se face pe baza următoarelor acte:

startprezi

 1. cerere tip de înscriere;
 2. certificat de naştere (copie xerox);
 3. carte de identitate (copie xerox);
 4. certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie xerox);
 5. actul de studiu în original;
 6. foaie matricolă în original;
 7. adeverinţă medicală privind starea sănătăţii;
 8. chitanţă privind plata taxei;
 9. trei fotografii format 3/4 (tip buletin);
 10. un dosar plic.

Oferta educaţională 

Facilităţi acordate elevilor

La Şcoala Postliceală se pot înscrie şi absolvenţii care nu au diploma de bacalaureat!

NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE!

str.Culturii,nr. 5,Baia Mare   Laborator chimie     in curtea scolii  Sala de curs    Sala de curs   Sala exercitiu
str.Culturii,nr. 5,Baia Mare